മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം
ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്ഗ്രസ്സ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ അവസാനത്തെ ബഹുജനസമരം ? ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM

1857-ലെ വിപ്ലവം | LGS MAINS TOPIC | 2021

 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വതന്ത്രസമരം എന്നറിയപെടുന്നത് ?
1857-ലെ വിപ്ലവം

1857-ലെ വിപ്ലവത്തിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍

  • ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം 1848
  • പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് നിയമം 1854
  • ഹിന്ദു വിധവാ പുനര്‍വിവാഹ നിയമം1856
  • ജനറല്‍ സര്‍വീസ് എന്‍ലിസ്റ്റ് മെന്‍റ് നിയമം 1856
  • റിലീജിയസ് ഡിസെബിലിറ്റീസ് നിയമം1850
  • നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ നേരിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്
  • മിഷണറിമാരുടെ നേത്രുത്വത്തില്‍ നടന്ന മത പരിവര്‍ത്തനളോട് ബ്രിട്ടിഷ്‌ കാര്‍ കാട്ടിയ അനുകൂല മനോഭാവം
  • തദ്ദേശീയ ജനതയുടെ മത ജാതീയ ആചാരങ്ങളിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇടപെടല്‍
  • കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ അസംതൃപ്തി

No comments:

Post a Comment

Flickr Images

JOIN OUR WHATSAPP GROUP